Der er mange fordele og sjældent nogle ulemper ved at planlægge sin ejendoms vedligeholdelse. Ved at planlægge sikre du, at bygningernes installationer er up to date og virker efter hensigten. Ved at være på forkant, minimere i risikoen for store uforudsete udgifter og derved gavner i ejendommen og den enkelte boligejers økonomi.

Hvad indeholder en vedligeholdelsesplan?

Uanset om i er en stor eller lille ejer- eller andelsforening er der brug for en vedligeholdelsesplan til de bygninger, der indgår i foreningens fælleseje. Derved er det nemmere at prioritere opgaver, holde styr på økonomien, hvad enten det drejer sig om drift, vedligeholdelse eller fornyelser. Ofte vælger en bestyrelse et rådgivende ingeniørfirma til at udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan. Planen løber som regel over en 10-årig periode.

En professionel vedligeholdelsesplan indeholder og omfatter alt fra tilstandsvurdering, bygningsregistrering, prioritering, budgettering, ressourcestyring, hvordan i konkret udfører planerne, rapportering og evaluering. Efterfølgende opfølgning og meget mere.

Hvad er fordelene ved en vedligeholdelsesplan?

Fordelene ved en vedligeholdelsesplan er, at i for et overblik over, hvad der skal laves i ejendommen inden for de næste 10 år. Hvad skal laves her og nu og hvad kan vente til senere. Hvad er godt at få lavet på samme tid, når i nu er i gang og hvad giver god mening, at få lavet på et andet tidspunkt.

En god plan indeholder et budget, der søger for at beløbet, der skal bruges hvert år er nogenlunde det samme, så der ikke kommer økonomiske udsving for boligejerne. Derved er det nemmere at planlægge. Samtidig giver en plan over, hvad der skal laves mulighed for at finde håndværkere i god tid og derfor spare penge.

Husk en driftsplan

En fast driftsplan sikrer, at I har en plan og får udbedret begyndende forfald. Skader, der opstår her og nu bliver udbedret med det samme, så de ikke udvikler sig til store problemer. En løbende inspektion kan resultere i at større, akutte problemer, der koster mere end hvad der er afsat til uforudsete udgifter, at i skal justere jeres vedligeholdelsesplan.

En inspektion hvert femte år sikre jer, at jeres vedligeholdelsesplan kan justeres og eventuelle uforudsete problemer kan laves inden de bliver så store, at de bliver en økonomisk byrde. På den lange bane, vil det spare ejendommen for mange penge.

Tilbud på vedligeholdelsesplan

Når I skal have lavet en vedligeholdelsesplan, så bed om et tilbud fra mindst 3 forskellige virksomheder. Ved at gøre det så sikre i jer at i ikke får en pris fra de 2 dyreste. Det er dog ikke det samme, som at I pr. automatik skal vælge den billigste. Det er vigtigt at i kigger på hvad tilbuddet indeholder. Den skal ikke indeholde en 2 siders plan for hvad i bør gøre de næste 2 år, men være en udførlig plan for de næste 10 år. For at sige det på en anden måde. Pris og kvalitet følges som altid oftest ad. Men de 3 tilbud vil sikre jer, at i ikke betaler mere end det er nødvendigt for en god vedligeholdelsesplan.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *